Kontakt

 

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

e-mail: konkurs.biotechnologiczny@pw.edu.pl, facebook: @biotechchallenge

Koordynator konkursu: dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków

tel: 22 234 5576, e-mail: joanna.ciesla@pw.edu.pl