O konkursie

Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów biotechnologią, jej rolą, znaczeniem i możliwościami wykorzystania w rozmaitych dziedzinach nauki, życia, medycyny, gospodarki oraz przemysłu. Udział w Konkursie pogłębi i poszerzy wiedzę oraz umiejętności jej zdobywania, a także rozwinie zainteresowania.

PLAKAT – można wydrukować i podzielić się z innymi 🙂

Laureaci Konkursu Biotechnologicznego, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który ubiegają się o przyjęcie na studia, nabywają uprawnienia do przyjęcia na dwa kierunki studiów stacjonarnych I stopnia – Biotechnologia (na Wydziale Chemicznym), a także  Ochrona Środowiska (na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) – poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego. Laureaci  i  wyróżnieni Finaliści  Konkursu,  którzy  zechcą  podjąć  studia na Politechnice Warszawskiej, oraz będą brali udział w procedurze kwalifikacyjnej,  otrzymają  maksymalną  liczbę  punktów  z  przedmiotu  biologia i chemia, bez względu na liczbę uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego z tych przedmiotów. Dotyczy to rekrutacji na wszystkie Wydziały PW na których dany przedmiot brany jest pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej (jest przedmiotem do wyboru).

KONKURSY O INDEKS PW