O konkursie

W tym roku Konkurs Biotechnologiczny odbędzie się po raz pierwszy i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany w następnych latach. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów biotechnologią, jej rolą, znaczeniem i możliwościami wykorzystania w rozmaitych dziedzinach nauki, życia, medycyny, gospodarki oraz przemysłu. Udział w Konkursie pogłębi i poszerzy wiedzę oraz umiejętności jej zdobywania, a także rozwinie zainteresowania.

Laureaci Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na PW będą przyjmowani na studia I stopnia (inżynierskie) na kierunki: Biotechnologia, Biogospodarka oraz Ochrona Środowiska z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Dodatkowo Laureaci oraz wyróżnieni Finaliści, którzy będą brali udział w procedurze kwalifikacyjnej, otrzymają maksymalną liczbę punktów z przedmiotu biologia oraz chemia bez względu na liczbę punktów uzyskaną na maturze z tych przedmiotów.